Parafia Stawiski

Avatar główny

Zakup sprzętu dla OSP KSRG Stawiski

Gmina Stawiski otrzymała dotację z Województwa Podlaskiego w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

W 2017 r. wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu złożyło 101 gmin. Pula dofinansowania wyniosła 400 tys. zł.

Jednostka OSP Stawiski pozyskane pieniądze przeznaczyła na wydatki inwestycyjne: zakupiła drabinę wysuwaną z hamulcem. Zakup został częściowo również pokryty z budżetu Gminy Stawiski.

2017-09-14 10:54 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed