Parafia Stawiski

Avatar główny

II OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok

BURMISTRZ STAWISK

na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

II OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączeniu.

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE o II OTWARTYM KONKURSIE OFERT
  2. Załącznik Nr 1. Karta czasu pracy
  3. Wzór oferty
  4. Sprawozdanie
2017-08-22 16:06 Opublikował: Agnieszka Rutkowska

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed