Parafia Stawiski

Avatar główny

Życzenia Burmistrza Stawisk z okazji Dnia Matki

Naszym Mamom, w tym szczególnym dniu, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości  i wytrwałości w osiąganiu celów.
Dzień 26 maja jest poświęcony wszystkim Matkom i stanowi wyraz miłości oraz szacunku dla Nich. Matka jest osobą najbliższą naszemu sercu, złączoną szczególną więzią – pierwsza relacja ze światem zewnętrznym odbywa się poprzez kontakt z matką. Mama – to również beztroskie dzieciństwo, ciepło, bezpieczeństwo i nieustanna troska.
Rola matki jest w dzisiejszych czasach niezmiernie trudna. Wiele z nich musi godzić trud utrzymywania domowego ogniska z pracą zawodową. Dlatego też, Kochane Mamy, przyjmijcie wyrazy szczerego uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud oraz wypełnianą ogromnie ważną rolą w rodzinie i społeczeństwie. Abyście zawsze były doceniane za swoją miłość i poświęcenie w wychowaniu młodego pokolenia w duchu najpiękniejszych i najważniejszych wartości.
Doskonale ujął to Wojciech Młynarski, śpiewając: Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd…
<br>BURMISTRZ STAWISK
<br>Krzysztof Rafałowski

2017-05-26 12:52 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed